વિનોદ વિહાર

ગુજરાતી ગદ્ય-પદ્ય સર્જનની આનંદ યાત્રા

(78) An Inspiring story of an awesome Father and a blind and crippled Musical son.

 

An Inspiring story of a fully dedicated father 
who worked hard to to help his son Petrick Henry Huges who was blind and crippled by birth.

The Fther-Son duo together persistantly fought against

all odds of life and succeded

The name of Petrick’s Best Seller

book is I AM POTENTIAL  

 

One response to “(78) An Inspiring story of an awesome Father and a blind and crippled Musical son.

  1. aataawaani ઓગસ્ટ 14, 2012 પર 12:47 એ એમ (AM)

    પ્રિય વિનોદભાઈ
    મને ઈંગ્લીશ બરાબર આવડતું નથી .પણ તમારી આ પોસ્ટ ઉપરથી આટલું સમજાણું ,કે બાપ પોતાના અપારીંગ દીકરા માટે સેવા કરી રહ્યો છે .એને પાંજરાપોળમાં (નર્સિંગ હોમમાં )નથી મુક્યો .

    Like

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: