વિનોદ વિહાર

ગુજરાતી ગદ્ય-પદ્ય સર્જનની આનંદ યાત્રા

(90) 40 Life Tips From Those Who’ve Been There

40 Life Tips From Those Who’ve Been There

These 40 life tips were collected from men and women 85 or older. Some have been through wars, others through depressions, sickness, and even concentration camps. They are a generation that was unlike any other, and we can all profit from their advice. Even those of us over 85 ourselves, because these days, it is never too late to get good advice.

     Health

 
 
 
Character
 
 
   Find humor when you can. 
 
 
Community
 
 
          Life
 
 
 
 
(Courtesy : John Chlebowski- from his e-mail )

 


 

One response to “(90) 40 Life Tips From Those Who’ve Been There

  1. aataawaani સપ્ટેમ્બર 14, 2012 પર 4:55 એ એમ (AM)

    વિનોદભાઈ તમારો આભાર માહિતી બદલ
    અને મારી જાતને અફસોસ ઈંગ્લીશ ન ભણી શક્યો માટે

    Like

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: