વિનોદ વિહાર

ગુજરાતી ગદ્ય-પદ્ય સર્જનની આનંદ યાત્રા

Daily Archives: નવેમ્બર 29, 2012

જીવનમાં યાદ રાખવા જેવાં સોનેરી સુવાક્યો

    

(1)ભેગા થવું એ શરૂઆત છે, ભેગા રહેવું તે પ્રગતિ છે, પરંતુ ભેગા મળી કામ કરવું તે સફળતા છે.

 

(2) ખાઈમાં પડેલો બચી શકે, પણ અદેખાઈમાં પડેલો ન બચી શકે !

 

(3) મેળવજો નીતિથી, વાપરજો પ્રીતિથી, ભોગવજો રીતિથી, તો બચી જશે દુર્ગતિથી.

 

(4) જીભ કદાચ ‘તોતડી ‘ હશે તો ચાલશે, પરંતુ ‘તોછડી’ હશે તો નહિ ચાલે.

 

(5) ‘પ્રાણ’ એ પ્રથમ ભેટ,’ સ્નેહ’ એ બીજી અને ‘સમજણ’ એ ત્રીજી.

 

(6) વસ્તુની નજીક જઈએ એટલે એનું સૌંદર્ય પ્રગટ થાય છે, પણ એનું કાવ્ય તો દૂરથીજ ખીલે છે

 

(7) માણસ ફુલાવાનું જલ્દી સ્વીકારે છે, પણ યોગ્ય રીતે સંકોચાવાનું નહીં !

 

(8) સૌને મન ભરીને માણવું છે, જીવવું છે, – પણ મન ક્યારેય ભરાતું નથી, પેટની જેમ!

 

(9) મનની વિચાર દષ્ટિને પણ મોતિયો આવે છે ખરો !

 

(10) જીવનનો પહેલો સંઘર્ષ મન સાથે કરવો પડે છે. કારણ કે એને નકારાત્મક વલણનો સહેલો રસ્તો જ પસંદ છે.

 

(11) માણસને મોતથી વધુ એનાં ડરની બીક લાગે છે !

 

(12) આદત ધીમેધીમે જરૂરિયાત બની જાય ત્યારે માનવીની મજબૂરી જીવનને મૂરઝાવી દેછે.

 

(13) માણસનો વ્યવહાર અને વૃત્તિઓ એનું દર્પણ છે.

 

(14) ‘આત્મપ્રશંસા’ જેવું કોઈ ઝેર નથી, ‘આત્મનિંદા’ જેવું કોઈ અમૃત નથી.’

 

(15) ‘નથી’ તેની ચિંતા છોડશો, તો ‘છે’ તેનો આનંદ માણી શકશો.

 

(16) પુરુષના જીવનમાં અહંકાર અને સ્ત્રીના જીવનમાં અલંકાર તોફાનો સર્જે છે.

 

(17) જે આળસુ છે તેને માટે જ ભગવાને આવતીકાલ સર્જી છે!

 

(18) માણસ હોંશિયાર છે કે નહીં તે એણે આપેલા જવાબ પરથી આપણે કહી શકીએ. શાણો છે કે કેમ તે એના સવાલો પરથી!

 

(19) લગ્ન પહેલાં તમારી આંખો ખૂબ ઉઘાડી રાખજો, અને પછી અરધી મીંચેલી.

 

(20) જગતમાં માત્ર બે જ વ્યક્તિ મૂર્ખ છે. એક નિંદા કરનારી, અને બીજી રસપૂર્વક નિદા સાંભળનારી !!