વિનોદ વિહાર

ગુજરાતી ગદ્ય-પદ્ય સર્જનની આનંદ યાત્રા

Daily Archives: ડિસેમ્બર 31, 2012

( 155 ) વર્ડપ્રેસનો ૨૦૧૨ વર્ષ માટેનો રીપોર્ટ

વિનોદ વિહાર બ્લોગના વાચક મિત્રો,

વર્ડ પ્રેસ.કોમ સંસ્થાએ એના નિષ્ણાત આંકડાશાસ્ત્રીઓ દ્વારા મારા ગુજરાતી બ્લોગ વિનોદ વિહારની ગત વર્ષ

૨૦૧૨ દરમ્યાનની કામગીરી અંગે તૈયાર કરેલ વાર્ષિક રીપોર્ટ મોકલ્યો છે .

આ વર્ડપ્રેસનો ૨૦૧૨ વર્ષ માટેનો રીપોર્ટ આપની જાણ માટે આજની પોસ્ટમાં નીચે રજુ કરેલ છે .

વિનોદ વિહાર માટેના વર્ડ પ્રેસના આ રીપોર્ટની આ રહી કેટલીક વિશિષ્ટતાઓ

This blog had 42,000 views in 2012.

4,329 films were submitted to the 2012 Cannes Film Festival.
If each view were a film, this blog would power 10 Film Festivals

In 2012, there were 132 new posts, growing the total archive of this blog to 155 posts.

The visitors of this blog are spread in 93 countries in all !

Most visitors came from India . The United States & United Kingdom were not far behind.

આ રીપોર્ટ વાંચીને વાચકોને પોતાનો અભિપ્રાય જણાવવા અને મારા બ્લોગને હજુ વધુ સારો બનાવવા અંગે પોતાના

કોઈ સૂચન હોય તો જણાવવા વિનંતી છે.

I thank WordPress.com also for preparing such a nice Report for my Blog Vinod Vihar for 2012..

વિનોદ વિહાર બ્લોગને ૨૦૧૨ના વર્ષ દરમ્યાન આપેલ સહકાર બદલ સૌ વાચક મિત્રોનો આભારી છું.

“મૈ તો અકેલા હી ચલા જાનિબ-એ મંઝિલ મગર,
લોગ સાથ આતે રહે ઔર કારવાં બનતા ગયા.”

I wish you all a HAPPY NEW YEAR 2013.

જિંદગીના રસને પીવામાં કરો જલ્દી ” મરીઝ “

એક તો ઓછી મદિરા છે ને ગળતું જામ છે .

–”મરીઝ ‘

MAY GOD BLESS YOU ALL IN THE NEW YEAR 2013

Enjoy this beautiful you-tube video and start the New Year 2013 with good thoughts .

વિનોદ આર.પટેલ

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2012 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

4,329 films were submitted to the 2012 Cannes Film Festival. This blog had 42,000 views in 2012. If each view were a film, this blog would power 10 Film Festivals

Click here to see the complete report.