વિનોદ વિહાર

ગુજરાતી ગદ્ય-પદ્ય સર્જનની આનંદ યાત્રા

Daily Archives: જાન્યુઆરી 18, 2013

( 168 ) હિમ્મતે મર્દા તો મદદે ખુદા – એક પ્રેરક વિડીયો અને અંગ્રેજી કાવ્ય

અમેરિકા તરફથી ગલ્ફના યુદ્ધમાં સૈનિક તરીકે લડનાર આર્થર

બુર્મેન યુદ્ધ વખતે પેરેશુટમાંથી  અવાર નવાર કુદીને નીચે

પડવાથી  એના બે પગોએ ઇઝાઓ થવાથી એને માટે ચાલવાનું

પણ મુશ્કેલ બની ગયું હતું .બેઠાં બેઠાં એનું વજન ખુબ વધી ગયું

અને એકવાર  તો નાહિંમત થઇ આશાઓ છોડી દીધી હતી કે

કદી એ પહેલાની જેમ ચાલી શકશે કે કેમ . પરંતુ એણે હિમ્મત

એકઠી કરીઅને  યોગ અને કસરતનો સહારો લીધો . આર્થર

બુર્મેનએ એ પછી સતત પુષ્કળ જહેમત કરીને એણે વધી ગયેલું

વજન કેવી રીતે ઉતાર્યું અને પહેલાની જેમ દોડતો થઇ ગયો એ

નીચેના પ્રેરક વિડીયોમાં જે બતાવવામાં આવ્યું છે એ અદભૂત

છે .

વધુ વિગતો તો આ સુંદર વિડીયોમાં જ નિહાળો અને એક

ધ્યેયનિષ્ઠા , સાધના અને પ્રયત્નોથી કેવું પરિણામ મેળવી

શકાય છે એની પ્રતીતિ કરો.

Never, Ever Give Up. Arthur’s Inspirational Transformation!

_________________________________________________________________________________

એક પ્રેરણાદાયી અંગ્રેજી કાવ્ય DON’T  QUIT

આજની પોસ્ટના વિષયની પૂર્તિ કરતું એક અજાણ કવિનું બહું જાણીતું અંગ્રેજી કાવ્ય નીચે મુક્યું છે એ પણ માણો .આ ખુબ જ  પ્રેરક કાવ્ય છે .

DON’T  QUIT

When things go wrong,

as they sometimes will,

When the road you’re trudging seems all uphill,

When the funds are low and the debts are high,

And you want to smile, but you have to sigh,

When care is pressing you down a bit,

Rest,if you must, but don’t you quit.

 

Life is queer with its twists and turns,

As every one of us sometimes learns,

And many a failure turns about,

 When he might have won had he stuck it out;

Don’t give up though the pace seems slow–

You may succeed with another blow.

Often the goal is nearer than,

It seems to a faint and faltering man,

Often the struggler has given up,

When he might have captured the victor’s cup,

And he learned too late when the night slipped down,

How close he was to the golden crown.

Success is failure turned inside out–

The silver tint of the clouds of doubt,

And you never can tell how close you are,

It may be near when it seems so far,

So stick to the fight when you’re hardest hit–

It’s when things seem worst that you must not quit.

– Author unknown