વિનોદ વિહાર

ગુજરાતી ગદ્ય-પદ્ય સર્જનની આનંદ યાત્રા

Daily Archives: જાન્યુઆરી 27, 2013

( 172 ) ઓળખીએ ગાંડા અહંકારના સ્વરૂપને — પૂજ્ય દાદા ભગવાનની અમૃત વાણી (દાદા વાણી )

Dada Bhagwan

“ To know “who I am and who I am not” is called Absolute knowledge (Gnan) .” – Dadashri

 

આ અગાઉની પોસ્ટ નંબર ૧૭૧ માં  ” અહંકાર પણ એક પ્રકારનો નશો છે.” એ નામનો લેખ પોસ્ટ કરવામાં આવ્યો છે .

ત્યારબાદ નેટ જગતમાં ઘૂમતાં પૂજ્ય દાદા ભગવાનની વેબ સાઈટ ઉપર એમના પ્રવચન ઉપર આધારિત “ઓળખીએ ગાંડા અહંકારના સ્વરૂપને” એ નામનો એક વિસ્તૃત પ્રેરક લેખ જોવામાં આવ્યો . આ લેખ વાંચતાં જ મને એ ગમી ગયો એટલે વાચક મિત્રોના લાભાર્થે આજની પોસ્ટમાં મુક્યો છે .

આ લેખમાં પરમ પૂજ્ય દાદા ભગવાન (દાદાશ્રી) આ ગાંડા અહંકાર વિષે વિશેષ ફોડ પાડતા કહે છે,

મોક્ષમાર્ગની પ્રગતિમાં આ પણ એક મોટુંભયસ્થાન છે.

. આ ગાંડો અહંકાર બધે હોય ને તેને મસ્તીમાં રખડાવે. પોતાને એમ જ લાગે કે પોતાનામાં આવો અહંકાર નથી પણ એ આટલો નાનો થઈને બેસી રહેલો હોય, એને વધતા વારેય ના લાગે. એને ઓળખી લેવો પડે. તે જડમૂળથી ઉખેડી નાખવો જોઈએ. હવે એ ગાંડો અહંકાર શું કરે ? તો કહે,

* સવળાને અવળું દેખાડે

* સત્ય વાતનો સ્વીકાર ના કરવા દે,

* પોતે સાચો છે, પોતાની વાત સાચી છે એ આગ્રહ રાખી બીજાને દુઃખ આપે,

* પોતાના ડહાપણે બધું કામ કરવા જાય ને ગૂંચો પાડ-પાડ કરે,

* બુદ્ધિનું ઉપરાણું લે અને ભેદ પાડે,

* બીજાને નુકસાન થાય-પાયમાલ થઈ જાય તેવા ભાવ કરે,

* સામા નિમિત્તને બચકાં ભરે,

* પોતાની જાતનું, પોતાની વાતનું, પોતાની માન્યતાનું રક્ષણ કરે,

* જેમાં ને તેમાં નેગેટિવ જુએ,

* હું હોશિયાર છું માનીને બીજા બધામાં ડખલો કરે,

* માન પોષવા કપટ કરે અને ના પોષાય તો બીજાનું અપમાન કરે, ખરાબ ઈચ્છે,

* બીજા બધાના દોષ જુએ અને પોતાને ચોખ્ખો જુએ કે હું બહુ ડાહ્યો,

* હું જાણું છું, હું વિશેષ છું, હું કંઈક છું, મારામાં આવડત છે, મારા વગર ચાલે જ નહીં એમ એનો કેફ રખાવે,

*પોતાને જ્ઞાનજાગૃતિ પૂર્ણ ના હોય પણ તેવી જાગૃતિ વર્તે છે તેવી વાતો કરે, આડંબર દેખાવ કરે

* પોતે પૂર્ણતાએ પહોંચ્યો છે એમ માની તેના કેફમાં જુદો ચોકો માંડે, પંથ સ્થાપે.

આ આખો લાંબો પ્રેરક લેખ થોડી ધીરજ રાખી દાદા ભગવાનની વેબ સાઈટની નીચેની લિંક ઉપર વાંચો .

http://dadabhagwan.in/dadavani/2010/March_10.html

નીચેની વેબ સાઈટ ઉપર અનેક વિડીયો પ્રવચનો . સત્સંગ …

  http://satsang.dadabhagwan.org/

 

_____________________________________________________________________

દાદા ભગવાનના જ્ઞાનનો આધ્યાત્મિક વારસો સ્વ. નીરુમા પછી હાલ સંભાળી રહેલ એમના અદના શિષ્ય પૂજ્ય શ્રી દીપકભાઈએ મન ,બુદ્ધિ ,ચીત ,અહંકાર ઉપર ઉદાહરણો સાથે કરેલ સુંદર પ્રેરક પ્રવચન નીચેના વિડીયોમાં સાંભળો અને સત્સંગ કરો .