વિનોદ વિહાર

ગુજરાતી ગદ્ય-પદ્ય સર્જનની આનંદ યાત્રા

Daily Archives: એપ્રિલ 11, 2013

( 220 ) બ્રિટનનાં ભૂતપૂર્વ મહિલા વડા પ્રધાન માર્ગારેટ થેચરનું દુખદ અવસાન – એક શ્રધાંજલિ

Prime Minister Margaret Thatcher

બ્રિટનના ઇતિહાસમાં એકમાત્ર ભૂતપૂર્વ મહિલા વડા પ્રધાન માર્ગારેટ થેચરનું
 
સોમવાર, ૮ એપ્રિળ ૨૦૧૩ના રોજ સ્ટ્રોકને કારણે લંડનમાં અવસાન થયું છે.
 
અવસાન વખતે એમની ઉંમર ૮૭ વર્ષની હતી.
 
તેઓ ૧૯૭૯થી ૧૯૯૦ સુધી, એમ ૧૧ વર્ષ સુધી વડા પ્રધાન પદે રહ્યાં હતાં .
 
ભારતનાં એક વખતનાં શક્તિશાળી મહિલા વડા પ્રધાન વિષે એમ કહેવાતું હતું કે આખા
 
પ્રધાન મંડળમાં ઇન્દિરા ગાંધી જ એક માત્ર પુરુષ છે !
 
માર્ગારેટ થેચરની ગણના પણ બ્રિટનની એક લોખંડી મહિલા વડા પ્રધાન તરીકે થતી
 
હતી.
 
એમના જીવન ઉપરથી એક અંગ્રેજી મુવી THE IRON LADY પણ ઉતરી ચૂક્યું છે .
 
નીચેની વિકી પીડીયાની લિંક અને બે વિડીયો ઉપરથી સ્વ. માર્ગારેટ થેચર વિષેનો
 
વિસ્તૃત પરિચય મેળવો .
 
Margaret Thatcher -વિકી પીડીયા
 
 
<span style="

______________________

 
MINI BIO DATA : MARGARET THATCHER -VIDEO
 

<span style="font-size:large

 

_________________________

 
Margaret Thatcher “The Iron Lady” Dead At 87 
 
<a href=

 

_____________________

 
 
એક મધ્યમ વર્ગીય ગ્રોસરી સ્ટોરના માલિકની દીકરી માર્ગારેટ થેચરનું જીવન અને
 
કાર્ય લાંબા સમય સુધી સૌને પ્રેરણા આપતું રહેશે .
 
સ્વ. માર્ગારેટ થેચરને વિનોદ વિહાર ની
 
હાર્દિક શ્રધાંજલિ
 
 
વિનોદ પટેલ
 
 
 

Margaret Thatcher-quote-

( 219 ) Nice pictures…… Nice words ………I believe ……

This is one of the Nicest most truthful emails received from a friend .

Courtesy- Mr.Dilip Somaiya

A Birth Certificate shows that we were born. A Death Certificate shows that we died. Pictures show that we live. Have a seat,
relax and read this slowly.
Click Here if You cant see Images
I Believe… That just because two people argue, It doesn’t mean they don’t love each other. And just because they don’t argue, It doesn’t mean they do love each other.
Click Here if You cant see Images
I Believe… That we don’t have to change friends if We understand that friends change.
Click Here if You cant see Images
I Believe…. That no matter how good a friend is, they’re going to hurt you, every once in a while and you must forgive them for that.
Click Here if You cant see Images
I Believe….. That true friendship continues to grow, even over the longest distance. Same goes for true love.
Click Here if You cant see Images
I Believe… That you can do something in an instant That will give you heartache for life.
Click Here if You cant see Images
I Believe…. That it’s taking me a long time To become the person I want to be.
Click Here if You cant see Images
I Believe… That you should always leave loved ones with Loving words. It may be the last time you see them.
Click Here if You cant see Images
I Believe…. That you can keep going long after you think you can’t.
Click Here if You cant see Images
I Believe…. That we are responsible for what We do, no matter how we feel.
Click Here if You cant see Images
I Believe… That either you control your attitude or it controls you.
Click Here if You cant see Images
I Believe…. That heroes are the people who do what has to be done when it needs to be done, regardless of the consequences.
Click Here if You cant see Images
I Believe…. That my best friend and I can do anything or nothing and have the best time..
Click Here if You cant see Images
I Believe…. That sometimes the people you expect to kick you when you’re down will be the ones to help you get back up.
Click Here if You cant see Images
I Believe… That sometimes when I’m angry I have the right to be angry, but that doesn’t give me the right to be cruel.
Click Here if You cant see Images
I Believe… That maturity has more to do with what types of experiences you’ve had And what you’ve learned from them and less to do with how many birthdays you’ve celebrated.
Click Here if You cant see Images
I Believe….. That it isn’t always enough, to be forgiven by others. Sometimes, you have to learn to forgive yourself.
Click Here if You cant see Images
I Believe… That no matter how bad your heart is broken, the world doesn’t stop for your grief.
Click Here if You cant see Images
I Believe…. That our background and circumstances may have influenced who we are, but, we are responsible for who we become.
Click Here if You cant see Images
I Believe… That you shouldn’t be so eager to find out a secret. It could change your life forever.
Click Here if You cant see Images
I Believe…. Two people can look at the exact same Thing and see something totally different.
Click Here if You cant see Images
I Believe… That your life can be changed in a matter of hours by people who don’t even know you.
Click Here if You cant see Images
I Believe… That even when you think you have no more to give, When a friend cries out to you, you will find the strength to help.
Click Here if You cant see Images
I Believe… That credentials on the wall do not make you a decent human being.
Click Here if You cant see Images
I Believe… That the people you care about most in life are taken from you too soon.
Click Here if You cant see Images
I Believe… That you should send this to all of the people that you believe in. I just did.
‘The happiest of people don’t necessarily have the best of everything; They just make the most of everything they have.
 
 LOVE ALL
SERVE ALL
HELP EVER
HURT NEVER
Kind Regards & Love
Dilipbhai Somaiya