વિનોદ વિહાર

ગુજરાતી ગદ્ય-પદ્ય સર્જનની આનંદ યાત્રા

Daily Archives: નવેમ્બર 30, 2013

( 355 ) આભારવશતા એક દિવસ માટે જ નહીં પણ હંમેશાં – એક સુંદર વિડીયો દર્શન

આપણે સૌએ ૨૮મી નવેમ્બરે થેન્ક્સ ગીવીંગ ડે – આભારવશતા

પ્રગટ કરવાનો દિવસ- સૌ સૌની રીતે હળી મળીને,

ખાણી, પીણી અને હસી ખુશીથી પસાર કર્યો  .

શું આપણે આ એક જ દિવસ આભાર માનીને  ચલાવી લેવાનું છે ?

ના રોજે રોજ એવી અનેક કુદરતની બક્ષિસો જગતમાં વિખરાયેલી

પડી છે જેના માટે આપણે આભારીત  થવાનું છે .

સૌથી પ્રથમ તો આપણે રોજ સવારે આંખ ખુલે છે ત્યારે આપણી

આંખોથી મોસમનો જે અદભૂત નજારો આસપાસ જોઈ

શકીએ છીએ એ આંખો માટે આપણે સર્જનહારનો

આભાર માનવો જોઈએ .

કોઈ પણ દેશના મનુષ્યના ચહેરા પાછળ એના જીવનનો

આખો ઇતિહાસ ઢબુરાઈને પડેલો હોય છે .

આવા વિવિધ પ્રકારના હસતા ચહેરા મનને કેટલો

આનંદ આપતા  હોય છે !

આ બધી કુદરતી બક્ષિસો નજરે જોઈને બોલાઈ જાય છે : 

“જ્યાં જ્યાં નજર મારી ઠરે , યાદી ભરી ત્યાં આપની “

“Gratitude takes three forms: a feeling in the heart, an expression in words, and a giving in return.”

– ~John Wanamaker

આજે સવારે ઈન્ટરનેટમાં પરિભ્રમણ કરતાં આભારવશતા

વિષે એક સુંદર પ્રેરક વિડીયો જોયો જેને વાચકોને જોવા

માટે આજની પોસ્ટમાં સહર્ષ રજુ કરું છું .

આરામથી બેસીને સ્પીકર ઓન રાખી નીચેના પ્રેરક વિડીયોમાં

જે સંદેશ છે એને  એક ધ્યાનથી સાંભળીને કશિશ અનુભવો .

THANK YOU GOD FOR ALL THE GIFTS YOU HAVE BESTOWED ON US

Sunset-animation