વિનોદ વિહાર

ગુજરાતી ગદ્ય-પદ્ય સર્જનની આનંદ યાત્રા

Daily Archives: મે 30, 2014

( 463 ) ભારતના વડા પ્રધાનો …. નરેન્દ્ર મોદી ……. થોડી રમુજ

ભારતના વડા પ્રધાનો …. નરેન્દ્ર મોદી ……. થોડી રમુજ

PRIME MINISTERS IN INDIA

Jawaharlal Nehru proved that a rich man can become the country’s Prime Minister;

Lal Bahadur Shastri proved that a poor man can become the Prime Minister;

Indira Gandhi proved that a woman can become the Prime Minister;

Morarji Desai proved that an old man can become the Prime Minister;

Rajiv Gandhi proved that a young man can become the Prime Minister;

I.K. Gujral proved that a gentleman can become the Prime Minister;

Deve Gowda proved just about anybody can become the Prime Minister;

namo- cartoon-mnmohnManmohan Singh has proved that India does not need a Prime Minister.

and ……

NARENDRA MODI HAS PROVED THAT EVEN A POOR TEA SELLER

CAN BECOME A PRIME MINISTER OF INDIA

————————-

Thanks- Aruna Patel

————————————–

શ્રી નરેન્દ્ર મોદીની નવી PMO વેબ સાઈટ

namo-prime ministr web saait

શ્રી નરેન્દ્ર મોદી Prime Minister of India  તરીકે ચૂંટાયા પછી સુધારેલી PMO વેબ સાઈટની

નીચેની લીંક ઉપર ક્લિક કરીને મુલાકાત લો.

http://www.pmindia.nic.in/

વેબ સાઈટ ઉપર વડા પ્રધાન તરીકે સૌ પ્રથમ દેશ જોગ આપેલ શ્રી નરેન્દ્ર મોદી નો સંદેશ

Message from The Prime Minister છે એ જરૂર વાંચશો.

અવારનવાર આ વેબ સાઈટની મુલાકાત લેવાથી વડા પ્રધાન તરીકેની એમની પ્રવૃતિઓ અને કામોની

માહિતી મળતી રહેશે .આ પ્રમાણે  .

—————————————————

હવે થોડું હસી લઈને હળવા બનીએ ……ન.મો. નો એક રમુજી વિડીયો .

હસો …… બુરા મત માનો …..હસ્તે રહો ……..હસાતે રહો …….

Aye mitro meto pm ban gaya —Narendra modi PM cartoon

————————————-

આભાર – શ્રીમતી ગોપી રાંદેરી … ઈ-મેલમાં વિડીયો લીંક મોકલવા માટે  

—————————————

Namo -dream-quote