વિનોદ વિહાર

ગુજરાતી ગદ્ય-પદ્ય સર્જનની આનંદ યાત્રા

Daily Archives: ઓક્ટોબર 14, 2014

( 553 ) આજનો વિડીયો ….”આઈ લવ યુ “..મનુષ્યની જેમ બોલતાં પ્રાણીઓ …..

વિનોદ વિહારમાં એક નવો વિભાગ ” આજનો વિડીયો ” આ પોસ્ટથી શરુ થાય છે  .

એમાં યુ-ટ્યુબ કે અન્ય વેબ સાઈટ ઉપર ગમી ગયેલ વિડીયો વાચકોના આસ્વાદ માટે રજુ થશે .

આજના વિડીયોનું શીર્ષક છે –    આઈ લવ યુ ……મનુષ્યની જેમ બોલતાં પ્રાણીઓ 

આજના નવા યુગમાં બિલાડી અને કૂતરાં મનુષ્યની સાથે એમના ઘરમાં સાથે રહે છે અને કુટુંબીજનો તરફથી એમને અનહદ પ્રેમ પ્રાપ્ત થાય છે  . આની અસરથી આ પાળેલાં પ્રાણીઓ પણ મનુષ્યની જેમ બોલવા માટે પ્રયત્ન કરે છે અને બોલે પણ છે .

નથી મનાતું ?

તો જુઓ આ વિડીયો જેમાં આ ૨૪ પ્રાણીઓ ” આઈ લવ યુ ” કેવું બોલે છે !

પ્રેમની અસર પ્રાણીઓ ઉપર પણ કેવી થતી હોય છે એનો છે આ એક નમુનો  .

24 Pets Who Can Talk Like Humans

I love you

( વિડીયો જોવા ઉપરના ચિત્ર ઉપર ક્લિક કરો )