વિનોદ વિહાર

ગુજરાતી ગદ્ય પદ્ય સર્જનની આનંદ યાત્રા

( 592 ) ફીલીંગ્ઝ મેગેઝિનનું સ્વચ્છ ભારત, શ્રેષ્ઠ ભારત અભિયાન

Clean India- crow

 કાગડા જેવું એક અબુધ પક્ષી ( કે ચતુર !) સ્વચ્છતામાં સમજતું હોય તો

મનુષ્ય કેમ નહી ? 

 

2 responses to “( 592 ) ફીલીંગ્ઝ મેગેઝિનનું સ્વચ્છ ભારત, શ્રેષ્ઠ ભારત અભિયાન

 1. ગોદડિયો ચોરો… November 29, 2014 at 7:38 PM

  આદરણીય વડિલ શ્રી વિનોદકાકા

  સ્વચ્છતા જિવનમાં જરુરી છે

 2. pragnaju November 20, 2014 at 11:39 AM

  તન સ્વચ્છ
  મન સ્વચ્છ
  પ્રભુ વાસ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: