વિનોદ વિહાર

ગુજરાતી ગદ્ય-પદ્ય સર્જનની આનંદ યાત્રા

Daily Archives: ડિસેમ્બર 29, 2014

( 622 ) વિનોદ વિહારનો 2014 ના વર્ષનો અહેવાલ ….વિહંગાવલોકન

વિનોદ વિહાર બ્લોગનો ૨૦૧૪ ના વર્ષનો અહેવાલ વર્ડ પ્રેસ.કોમ તરફથી મળ્યો છે.

બ્લોગીંગ ક્ષેત્રે આવી ઉપયોગી સેવા બજાવવા માટે આ સંસ્થાના આભાર

સાથે વિનોદ વિહાર વિશેનો આ અહેવાલ આજની પોસ્ટમાં પ્રસ્તુત છે,

૨૦૧૪ના વર્ષમાં આવો સુંદર સહકાર આપવા માટે સૌ વાચકોનો આભાર .

૨૦૧૫ના વર્ષ માટે પણ સહકારની આશા સાથે

નવા વર્ષની આપને અનેક શુભેચ્છાઓ . 

વિનોદ પટેલ 

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2014 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

The Louvre Museum has 8.5 million visitors per year. This blog was viewed about 74,000 times in 2014. If it were an exhibit at the Louvre Museum, it would take about 3 days for that many people to see it.

Click here to see the complete report.