વિનોદ વિહાર

ગુજરાતી ગદ્ય-પદ્ય સર્જનની આનંદ યાત્રા

Daily Archives: જાન્યુઆરી 23, 2015

( 640 ) પ્રતિલિપિમાં પ્રગટ મારી બે કાવ્ય રચનાઓ …. વિનોદ પટેલ

ગુજરાતી સાહિત્યના પ્રચાર અને પ્રસાર માટે ખુબ જ અગત્યનું કામ ખુબ જ ઉત્સાહથી કરી નિસ્વાર્થ સેવા બજાવી રહેલ સંસ્થા પ્રતિલિપિએ તાંજેતરમાં   મારી બે કાવ્ય રચનાઓ પ્રગટ કરી છે .

અગાઉ વિનોદ વિહારમાં પોસ્ટ નંબર ( 608 ) અને પોસ્ટ નંબર (612) એમ બે પોસ્ટમાં પ્રતિલિપિનો પરિચય કરાવવામાં આવ્યો છે .

વિ.વિ.ના વાચકોના આસ્વાદ માટે મારી આ બે કાવ્ય રચનાઓને પ્રતિલિપિના આભાર સાથે આજની પોસ્ટમાં નીચે પ્રસ્તુત છે.

વિનોદ પટેલ

==============================

 

મધમાખીનો સંદેશ ….અછાંદસ કાવ્ય …… વિનોદ પટેલ 

Honey bee

કાવ્ય વાંચવા માટે નીચેની લીંક ઉપર ક્લિક કરશો.

http://www.pratilipi.com/read?id=5112049726128128

 

તો સારું … કાવ્ય…. વિનોદ પટેલ

http://www.pratilipi.com/read?id=5663269050122240