વિનોદ વિહાર

ગુજરાતી ગદ્ય પદ્ય સર્જનની આનંદ યાત્રા

( 669 ) આજનો વિડીયો…. કુદરતનો કરિશ્મા !

કુદરતનો કરિશ્મા 

બંધ આંખે દુનિયા દેખતી એક બાળા !

આ છોકરીનું નામ છે રંજના અગ્રવાલ … એની બંધ આંખો ઉપર રૂ ના પૂમડાં અને એની ઉપર પાટો બાંધેલો હોવા છતાં તો એ એની આરપાર બધુ જ જોઈ શકે છે !

ટી.વી. પ્રોગ્રામના નીચેના વિડીયોમાં  કુદરતનો આ કરિશ્મા જોઇને તમે અચંબામાં પડી જશો.

Human X-Ray machine: Unbelievable Eye sight

 

સાભાર- Mr.B.J.Mistri Houston -Email

3 responses to “( 669 ) આજનો વિડીયો…. કુદરતનો કરિશ્મા !

 1. dee35(USA) March 4, 2015 at 6:43 PM

  આ કુદરતી કરીશ્માનો જવાબ છે વિઁજ્ઞાન પાસે?

 2. સુરેશ જાની March 4, 2015 at 4:18 PM

  મિડલ માઈન્ડની કમાલ.
  નયન વિણ દર્શન.

 3. pragnaju March 4, 2015 at 1:23 PM

  બંધ આંખે દુનિયા દેખતી એક બાળા !
  ધન્ય ધન્ય

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: