વિનોદ વિહાર

ગુજરાતી ગદ્ય-પદ્ય સર્જનની આનંદ યાત્રા

Daily Archives: માર્ચ 9, 2015

( 672 ) એક નવતર પ્રયોગ !… તસવીર બોલે છે …..દેડકા –દેડકીની પ્રેમ કથા ! …. વિનોદ પટેલ

“સહિયારું સર્જન”ના શ્રી વિજયભાઈ શાહ અને “શબ્દોનું સર્જન”નાં શ્રીમતી પ્રજ્ઞાબેન દાદભાવાલા બહું ઉત્સાહી સાહિત્ય પ્રેમીઓ છે.

દર મહીને કઇંક ને કંઇક વિષય પસંદ કરી સૌને એમની કલ્પના શક્તિનો ઉપયોગ કરીને એમની સાહિત્ય રચનાઓ મોકલવા માટે પ્રોત્સાહિત કરતાં રહે છે.

આ મહીને એક નવતર પ્રયોગ તરીકે “તસ્વીર બોલે છે “ અન્વયે ફેસબુક ઉપરથી જડી આવેલી એક દેડકા-દેડકીની નીચેની તસ્વીર જોઇને સુઝતી કોઇક લઘુકથા કે લઘુ નવલકથા,કાવ્ય કે કોઇક કથા લખી મોકલવા માટે “શબ્દોનું સર્જન “ બ્લોગની આ પોસ્ટ  પ્રમાણે સૌને જણાવવામાં આવ્યું હતું.

“તસ્વીર બોલે છે “ના આ નવતર પ્રયોગના જવાબમાં મેં એક લઘુ કથા ” દેડકા -દેડકીની પ્રેમ કથા ” લખી મોકલી હતી .

આ રહી એ લઘુ કથા ……

એક નવતર પ્રયોગ ! તસવીર બોલે છે …..

દેડકા –દેડકીની પ્રેમ કથા !…વિનોદ પટેલ

એક સરોવરમાં એક દેડકો અને એક દેડકી એક બીજાના પરિચયમાં આવ્યાં.દેડકો દેડકીને પ્રથમ નજરે જ ગમી ગયો .સુંદર સપ્રમાણ કસરતી બદન,ચળકતી ત્વચા અને લાંબા ગમી જાય એવા પગ ઉપર દેડકી મોહિત થઇ ગઈ .દેડકાની પણ દેડકી જેવી જ સ્થિતિ હતી.એ પણ દેડકીની સુંદરતા ઉપર વારી ગયો હતો. ધીમે ધીમે બન્નેનો પરિચય પ્રેમમાં પરિવર્તિત થતો ગયો.

આ આખી નવતર પ્રેમ કથા વાંચવા માટે નીચેના ચિત્ર ઉપર ક્લિક કરીને “સહિયારુ સર્જન-ગદ્ય “બ્લોગમાં પહોંચી જાઓ

Dedka-dedki love story

આ દેડકા-દેડકી ની પ્રેમ કથાને તમે એક રૂપક કથા પણ કહી શકો !