વિનોદ વિહાર

ગુજરાતી ગદ્ય-પદ્ય સર્જનની આનંદ યાત્રા

Daily Archives: મે 2, 2015

( 710 ) જન્મોજન્મ નો સાથ !…. ( એક કરુણ ચિત્ર કાવ્ય )…..

 ફેક્ટરીનું મકાન માથા ઉપર તૂટી પડતાં એમાં દટાઈ ગયેલ પ્રેમી યુગલ

નું આ કરુણ દ્રશ્ય જોયું અને દિલમાં સંવેદનાઓ જાગી ઉઠી .

આ ચિત્ર મુગુ રહીને પણ કેટલી બધી વાતો  કહી જાય છે !

Couple in arms in death

 ચિત્ર કાવ્ય  

માંડ્યો હતો ઘર સંસાર પ્રેમથી અનેક આકાંક્ષાઓ સાથે ,

જીવવા મરવાના કોલ લીધા હતા લગ્ન ટાણે એક સાથે,

કુદરતનો કોપ પણ વિખુટા પાડી ના શક્યું આ યુગલને,

સાથે જીવ્યા ,સાથે મર્યા ,પ્રેમ દીપાવ્યો જીવનના અંતે ! 

વિનોદ પટેલ

—————–

ચિત્ર સૌજન્ય : Son Pari <son2nyc@gmail.co