વિનોદ વિહાર

ગુજરાતી ગદ્ય-પદ્ય સર્જનની આનંદ યાત્રા

Daily Archives: મે 25, 2015

( 724 ) આજનો વિડીયો ….બુદ્ધિશાળી શ્વાન ….

કુતરું એક બુદ્ધિશાળી અને વફાદાર પ્રાણી છે.માણસો જ નહી કુતરા જેવા પ્રાણીઓ પણ એની સામે કોઈ પ્રોબ્લેમ આવે ત્યારે એમાંથી રસ્તો કેમ અને કેવી રીતે કાઢવો એવું માણસની જેમ જ ખુબ વિચારીને પગલાં ભરે છે.

કુતરાને તાલીમ આપવામાં આવે ત્યારે એ સમજી જાય છે .એની વફાદારી ગજબની હોય છે.ઘણા અંધજનો માટે તાલીમી કુતરો એને રસ્તો ક્રોસ કરાવનાર અને દોરનાર એક સાચા વફાદાર મિત્રની ગરજ સારે છે .  

નીચેના વિડીયોમાં તમે જોશો કે એક પુલ પાસે મોઢામાં લાંબુ લાકડું પકડીને એક કુતરો એક સાંકડા પુલને ક્રોસ કરવા માટે આવે છે.પુલ ખુબ જ સાંકડો છે , અને મોઢામાં પકડેલ લાકડું ખુબ લાંબુ છે . હવે એની સામે એક પ્રશ્ન છે કે લાકડી મોઢામાં પકડી રાખીને પુલ કેમ પસાર કરવો.. માણસની જેમ જ એ વિચારે છે કે હવે આ પ્રશ્ન કેવી રીતે ઉકેલવો ?

આ કુતરો વારંવાર કોશિશ કરે છે ,અને છેવટે ઉપાય શોધી કાઢે છે . થોડાક પ્રયત્નો કર્યા પછી સફળતા મેળવી લાકડી સાથે ગૌરવ સાથે પુલ ઉપરથી પસાર થાય છે.

આપણે ઘણીવાર અંગ્રેજીમાં એક વાક્ય બોલીએ છીએ ..

We will cross the bridge as it comes …

એનું શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ એ આજનો આ વિડીયો છે.

Dog Thinks Through A Problem

Maggie The smartest dog ever

આ મેગી નામની કુતરી તો ઘણી જ બુધ્દીશાળી છે. ગણિતના પ્રશ્નો પુછાય છે એનો જમીન ઉપર એનો પગ થપ થપાવીને ખરા જવાબ આપે છે.

Meet Maggie the Smartest Intelligent Dog in the world who can do Math .

સૈનિકો એમની લશ્કરની ફરજો બજાવવા કુટુંબીજનોને ઘેર મૂકી લાંબા સમય સુધી દુરના દેશમાં યુદ્ધ મોરચે જાય છે .એમના કુટુંબીજનોમાં કૂતરાનો પણ સમાવેશ થાય છે .

જ્યારે એમની ડ્યુટી પૂરી કરી રજાઓમાં તેઓ ઘેર આવે છે ત્યારે કુટુંબીજનો તો હર્ષ ઘેલાં થાય જ એમની સાથે સૈનિકને કુતરા પણ કેવા વ્હાલથી આવકારે છે એ આ વિડીયોમાં જોઇને તમે કૂતરાંના મનુષ્ય પ્રેમ ઉપર ઓવારી જશો.

Dogs Welcoming Soldiers Home Compilation

અને છેલ્લે ,

A.R. Rahman ના પ્રખ્યાત ગીત જય હો ગીત-સંગીતના તાલે એની માલિક Mary Rayની સાથે ડાન્સ કરતો આ કુતરો તમને મજા કરાવી દેશે .