વિનોદ વિહાર

ગુજરાતી ગદ્ય પદ્ય સર્જનની આનંદ યાત્રા

( 734 ) મળવા જેવા માણસ……સપના વિજાપુરા…. એક પરિચય … શ્રી પી.કે.દાવડા

5 responses to “( 734 ) મળવા જેવા માણસ……સપના વિજાપુરા…. એક પરિચય … શ્રી પી.કે.દાવડા

 1. nabhakashdeep June 16, 2015 at 8:16 PM

  શ્રીદાવડાજી દ્વારા ખૂબ જ મનનીય લેખ..સામેથી મળતા વ્યક્તિત્ત્વનો મીઠો પરિચય.

  રમેશ પટેલ(આકાશદીપ)

 2. smdave1940 June 15, 2015 at 9:51 AM

  Wish you all the best Sapanaben.

 3. sapana53 June 14, 2015 at 1:25 PM

  આભાર વિનોદભાઇ…
  સપના

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: