વિનોદ વિહાર

ગુજરાતી ગદ્ય-પદ્ય સર્જનની આનંદ યાત્રા

Daily Archives: ઓગસ્ટ 15, 2015

( 768 ) ગાંધી અને આઝાદી ….અછાંદસ કાવ્ય રચના …..વિનોદ પટેલ

ગાંધી અને આઝાદી …

Gandhi -color

પંદરમી ઓગસ્ટ ૧૯૪૭, ભારત બન્યું આઝાદ,

ખુશી ફરી વળી, સમગ્ર દેશે જશન મનાવ્યો,

દિલ્હીમાં દેશ નેતાઓ ઉજવણીમાં મગ્ન હતા,

પણ આઝાદીની લડતની આગેવાની લેનાર,

આઝાદી માટે એનું જીવન ખપાવનાર ગાંધી,

અલિપ્ત રહ્યો. ગેરહાજર રહ્યો એ ઉજવણીઓમાં,

ક્યાં હતો આ જશન ટાણે, અને શું કરતો હતો ?

કોમી દંગાઓથી દુખી આ દેશનેતા, એ વખતે,

દિલ્હીની ઉજવણીની ખાણી પીણીથી ઘણે દુર ,

બંગાળના નાના ગામડામાં અનશન કરતો હતો,

એવો નિસ્પૃહી હતો આ રાષ્ટ્રપિતા મહાત્મા ગાંધી !

જે માણસ આઝાદી મળ્યાના માત્ર છ માસ પછી ,

એક ખૂનીના હાથે, દેશ માટે શહીદ થઇ ગયો.

દેશ માટે જીવનાર અને મરનાર આ મહાત્માને,

આઝાદીના ૬૮મા પર્વે મારી સો સો દિલી સલામ .

–વિનોદ પટેલ