વિનોદ વિહાર

ગુજરાતી ગદ્ય-પદ્ય સર્જનની આનંદ યાત્રા

Daily Archives: માર્ચ 13, 2016

( 864 ) સમયની ઘડિયાળ શું કહે છે ?… એક અછાંદસ રચના ….વિનોદ પટેલ

સમયની ઘડિયાળ શું કહે છે ?

Time watch

ટીક .. ટીક …ટીક …
સમયની ઘડિયાળ કહી રહી છે ,
જુઓ આ પળ વહી રહી છે ,
પકડી લો એને સવેળા,નહી તો,
હાથમાંથી હું સરકી રહી છું .
હાથમાં બાંધેલું હું માત્ર ઘરેણું નથી,
પળો જાય છે એની યાદ અપાવું છું.

ગયેલી પળ વાપસ નહી આવે,
જે કરવા જેવા કામો છે એને, 
આજે જ,અરે અત્યારે જ કરી લો ,
કાલ ઉપર ઠેલવાની ટેવ છોડો,
નહી તો કામોનો ઢગલો થઇ જશે.

એક દિવસ જાગીને જોઇશ કે, 
જીવનનો છેડો આવી ગયો છે,
 કરવાનાં કામો તો ઘણાં રહ્યાં છે!
આ કામ મારે કરવાનાં જ હતાં!,
પણ એ કરવા માટે આજે હવે, 
સમય ક્યાં બાકી રહી ગયો છે ?

માટે, હે પામર માનવો,
આ જીવનનો નથી ભરોંસો ,
પાણી જેમ હર પળ વહી રહી છે,
પકડી લો એને હાથમાં સમયસર,

કરી સર્વોત્તમ ઉપયોગ એનો સવેળા ,

જીવન તમારું પૂર્ણ થાય એ પહેલાં ,
જગમાં આવ્યાનો ફેરો સફળ બનાવો.

વિનોદ પટેલ