વિનોદ વિહાર

ગુજરાતી ગદ્ય-પદ્ય સર્જનની આનંદ યાત્રા

Daily Archives: જૂન 21, 2016

( 927 ) બીજા આંતર રાષ્ટ્રીય યોગ દિવસની ઉજવણી ….

Yoga Day -Pic

૨૧મી જુન ૨૦૧૬ નો દિવસ એટલે બીજો આંતર રાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ .આ દિવસની ઉજવણી ભારતમાં જ નહી પણ વિશ્વના ઘણા દેશોમાં ઉત્સાહ પૂર્વક થઇ રહી છે.