વિનોદ વિહાર

ગુજરાતી ગદ્ય-પદ્ય સર્જનની આનંદ યાત્રા

Daily Archives: જુલાઇ 5, 2018

1210- અપંગની પ્રતિભા- ભરત પટેલ

એક દિવ્યાંગ પ્રતિભાનો પરિચય …

વિકલાંગતા સામેના મહાભીનીશ્ક્રમણમાં જીત મેળવી સમાજની ઉપયોગી સેવા કરનાર મહેસાણા જીલ્લાના વતની દિવ્યાંગ ભરતભાઈ પટેલ વિષે ગુજરાત પ્રતિભા પરિચય માં પ્રગટ પ્રેરક લેખ અત્રે સાભાર રીબ્લોગ કરેલ છે.

વિનોદ પટેલ

ગુજરાતી પ્રતિભા પરિચય

સાભાર – શ્રી. નિરંજન પટેલ

ઈ.સ. ૨૦૦૦ થી  ‘વિકલાંગ  મિત્ર’ મસિક ચલાવતા શ્રી. ભરત પટેલનું આત્મ કથાનક ( બે ભાગમાં )

Bharat Patel – 1

Bharat Patel – 2

    નીચે દર્શાવેલ ચિત્ર અને તેની સાથે સંકળાયેલી લિન્ક પરથી ‘વિકલાંગ મિત્ર’ ના બધા અંક ઓન -લાઈન વાંચી શકાશે.

Vikalang આ શિર્ષક ચિત્ર પર ક્લિક કરી ગુજરાતની વિકલાંગ સંસ્થાની વેબ સાઈટની મુલાકાત લો.

View original post