વિનોદ વિહાર

ગુજરાતી ગદ્ય-પદ્ય સર્જનની આનંદ યાત્રા

Daily Archives: ડિસેમ્બર 1, 2018

1254- આપણા બ્લૉગર “વિનોદવિહારી” વિનોદભાઈ પટેલ …શ્રી જુગલકિશોર વ્યાસ

Jugal Kishor Vyas

પ્રેમથી જુ’ભાઈ તરીકે ઓળખાતા શ્રી જુગલકિશોર વ્યાસનું નામ ગુજરાતી બ્લૉગ અને સાહિત્ય જગતમાં ખુબ જ જાણીતું છે.આજે તેઓ પોતાનો ”નેટ ગુર્જરી બ્લોગ ‘નું કુશળતાથી સંપાદન કરી રહ્યા છે.ગુજરાતી બ્લોગ વિશ્વમાં ખુબ જાણીતી ગુજરાતી સાઇટ “વેબ-ગુર્જરી” એમનું ”બ્રેઈન ચાઈલ્ડ” છે એમ કહીએ તો ખોટું નથી.

નેટ ગુર્જરી બ્લોગની તારીખ ૩૦ મી નવેમ્બર ૨૦૧૮ ની પોસ્ટમાં ”વિનોદ વિહાર” વિષે જુ’ભાઈએ વિશદ સમીક્ષા કરતો એક અભ્યાસપૂર્ણ લેખ લખી મને પ્રોત્સાહિત કરવા માટે હું એમનો ખુબ જ આભારી છું.મારે માટે તો એ એક એવોર્ડ મળ્યા રૂપ છે.

વિનોદ વિહારના વાચકો માટે આજની પોસ્ટમાં આ લેખ”આપણા બ્લૉગર “વિનોદવિહારી” ને રી-બ્લોગ કરતાં આનંદ અનુભવું છું.

શ્રી જુગલ કિશોર વ્યાસનો પરિચય …

સૌજન્ય–ગુજરાતી પ્રતિભા પરિચય

મળવા જેવા માણસ – જુગલકિશોર વ્યાસ .. પરિચય .. પી.કે.દાવડા 

વિનોદ પટેલ