વિનોદ વિહાર

ગુજરાતી ગદ્ય-પદ્ય સર્જનની આનંદ યાત્રા

Tag Archives: પેરડી ગીત

( 670 ) “ઓ કાકી તમે થોડા થોડા થાવ વરણાગી ” ….પેરડી ગીત … વિનોદ પટેલ

તારીખ ૨૮ મી ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫ ની હાસ્ય દરબારની પોસ્ટમાં તમે ભાઈ સાક્ષર

ઠક્કર રચિત ” ઓ કાકા તમે થોડા થોડા તાવ વરણાગી કાવ્ય રચના કદાચ

વાંચી હશે.

નવા જમાનાને માન આપી જો કાકા વરણાગી થયા તો કાકીએ શું ગુનો કર્યો ?

કાકીને વરણાગી કરતી મારી કાવ્ય રચના “ઓ કાકી તમે થોડા થોડા થાવ

વરણાગી “ નીચેના બે બ્લોગમાં ટૂંકા લેખ સાથે પ્રસિદ્ધ થઇ છે એને નીચેની

લીંક ઉપર ક્લિક કરીને વાંચશો .

 

સહિયારું સર્જન – ગદ્ય

શબ્દોનુંસર્જન

 

મૂળ ગીત ઓ ભાભી તમે થોડા થોડા, ચિત્રપટ ગણસુંદરી(૧૯૪૮) પર આધારિત આ પેરડી કાવ્ય રચના છે .