વિનોદ વિહાર

ગુજરાતી ગદ્ય-પદ્ય સર્જનની આનંદ યાત્રા

Tag Archives: માઈક્રોફિક્શન

( 919 ) છ થી દસ શબ્દોની માઈક્રોફિક્શન (૯૧ વાર્તાઓ)/પ્રોમ્પ્ટેડ માઈક્રોફિક્શન (૧૪ વાર્તાઓ)

સાભાર- શ્રી જીગ્નેશ અધ્વર્યુ ,અક્ષરનાદ / હિરલ શાહ

ગુજરાતી માઈક્રોફિક્શન લીગ એ વોટ્સએપ ગૃપ ‘સર્જન’નો પ્રસ્તુતિ મંચ છે.

ગુજરાતી વોટ્સએપ ગૃપ ‘સર્જન’ કે જે ફક્ત માઈક્રોફિક્શન સર્જન અને ચર્ચા માટેનું આગવું ગૃપ છે, તેમાંના અનેક આયોજનો અંતર્ગત રચાતી કૃતિઓમાંથી પસંદગીના સર્જનો અહીં મૂકવામાં આવે છે.

ગુજરાતી માઈક્રોફિક્શન લીગ –કાર્ય પદ્ધતિ 

છ થી દસ શબ્દોની માઈક્રોફિક્શન (૯૧ વાર્તાઓ)

‘સર્જન’ વોટ્સએપ ગૃપના સભ્યો રચિત (૬ થી ૧૯ મે ૨૦૧૬ દરમ્યાનના સર્જન) છ થી દસ શબ્દોની માઈક્રોફિક્શન ગણેલા શબ્દોમાં જ બહુ મોટી વાત કહી જાય છે.જાણે કે ગાગરમાં સાગર.આમાંથી કેટલીક વાર્તાઓ આ રહી ..

૧.
મારી પાસે ઘર હતું,
આજે પૈસા છે..
– નિમેષ પંચાલ

૮.
ગરમીએ શેઠજીને દવા લેવડાવી,
નોકરતો રોજ ડુંગળી ખાતો.
– પરીક્ષિત જોશી

૧૦.
બપોરનો તડકો
જીવનમાં લાગેલી લાય કરતાય
આજ મીઠો લાગ્યો!
– તૃપ્તિ ત્રિવેદી

૨૬.
“હેલો…! પૂજા ચાલુ છે?”
“ના…, સંસ્કારી છે.!”
– સંજય ગુંદલાવકર

૩૭.
પત્ની પિયર ગઈ….
ટીફીનમાં મનપસંદ મળ્યું.
– દિવ્યેશ સોડવડીયા

૩૦.
“કેવો લાગુ છું?” શ્યામવર્ણ પતિએ પત્નીને પૂછ્યું.
“કાળીના એક્કા જેવા.”
– સંજય ગુંદલાવકર

આ વાર્તાઓ ગમીને ! આ લીંક પર ક્લિક કરીને 

આવી બધી જ ૯૧ વાર્તાઓ માણી શકાશે.

=======================

પ્રોમ્પ્ટેડ માઈક્રોફિક્શન #૧ (૧૪ વાર્તાઓ)

૧૦.ફળિયું – દિવ્યેશ સોડવડીયા

“અલખ નિરંજન…” સાધુ મહાત્માએ ફળિયું પસાર કરી ઓસરી પાસે આવતા કહ્યું.

“મા’રાજ… દાણા લેશો?” એક પગને ગોઠણથી ઉભો રાખી ઘઉં સાફ કરતી સમજુ ડોસીએ પૂછ્યું.

“હા.” સાંભળતા ડોસીએ સુપડામાં ઘઉં લઇ ઓસરીમાંથી થાંભલી પાસે આવતા કહ્યું: “લ્યો, મા’રાજ.”

“તમારા દીકરાની જોળી દાણાથી સદા ભરેલી રહે.” જોળી ફેલાવતા સાધુ બોલ્યા.

ડોસીની આંખોમાંથી દાણા જેવા આંસુઓ દડ.. દડ.. કરતા જોળીમાં સરી ગયા, “મા’રાજ તમને ભવિષ્ય ભાખતા આવડતું હોય તો કહો કે મારો દીકરો નિત્ય ઘર છોડીને ક્યાં ગયો છે?” ડોસીએ પૂછ્યું.

“પણ ભવિષ્ય જોઈને શું ફાયદો? એ તને મળશે એની ખાત્રી છે?” હિંડોળે બેઠેલ આનંદ ડોસાએ ડોસીને કહ્યું. નિત્યાનંદ સાધુએ પોતાની માના આંસુઓને જોળીમાં છુપાવી પોતાનું ફળિયું છોડ્યું.

આવી બીજી વાર્તાઓ આ લીંક પર ….

http://www.gml.aksharnaad.com/?p=15