વિનોદ વિહાર

ગુજરાતી ગદ્ય પદ્ય સર્જનની આનંદ યાત્રા

(205 ) સ્વામી વિવેકાનંદ

મારા મિત્ર શ્રી વિપુલભાઈ દેસાઈએ એમના બ્લોગ સુરતી ઉન્ધીયુંમાં આ વિડીયો

પોસ્ટ કર્યો છે .એ મને ખુબ ગમ્યો .એમના આભાર સાથે અહીં રી-બ્લોગ કરું છું .

આ વિડીયોમાં સાત વર્ષની ત્રીજા ધોરણમાં અભ્યાસ કરતી છોકરી નામે ભાષા સ્વામી વિવેકાનંદનો વેશ ધારણ કરી સ્ટેજ ઉપરથી જે અદભુત વ્યાખ્યાન કરે છે એ વિડીયોમાં સાંભળીને તમે તાજુબ ન થાઓ તો જ નવાઈ .

ગીતાના શ્લોકો સહિત એણે યાદ પણ કેટલું બધું રાખ્યું છે .?

નાનકડી ભાષા માટે અનેક શુભેચ્છાઓ .

 

.

વિનોદ પટેલ

"સુરતીઉધીયું"

.
સાત વર્ષની ભાષા ત્રીજા ધોરણમાં ભણે છે. તેની સ્વામી વિવેકાનંદ માટેની રજૂઆત ઘણી જ સુંદર છે – સાભાર: સતીશભાઈ પરીખ .


.

.

View original post

3 responses to “(205 ) સ્વામી વિવેકાનંદ

  1. M.D.Gandhi, U.S.A. March 18, 2013 at 5:06 PM

    બહુ સુંદર.

  2. pragnaju March 18, 2013 at 10:33 AM

    અ દ ભૂ ત
    પ્રેરણાદાયી

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: